Do not drop eggs it will make a boss come probably a Dragon boss come or an alpha dodo rex come so dangorus

More Wyvern Taming & KO Tips