This is a great bird hhhhhhhhhhhhhehdhvrrgdvgdegdgdhvdydyddydgdgdyvdgdydvdgdyevdgdygdydydgdydygdyddgdgdgegydgegsuegydhfbruehdhusbdydhdgdudhhdidvrhdbdhudhdgdydbdhduvdydjdhdudbfyfhdhushfgfkzhsgdhxbfhjdhdyddjdjdgvdvxufndilauegrfjdugdbxifhfbfihdbdujdvdudhdhehdhfigdiegdjfgdhdjhdhdvfbdbdhjjdbdbdbjebdbdhehdhdhdhdhhdhdhdhdhwoowuehfbcjdhxvdudbvdurjduejdhdhdhdhhdhdhdhdhdhdhdhdhfhhdhfjfjfjfhrhndhdhfhfufhfbfhjtjrjrhfhfhrhhfvdhfhfnfnjwkshdbieowpritutuyiyupeowjfhfhrlalfjn mzxnbcjdhdhdheudhhshdhdhdhdbdhbfhdhhdhuhuuhhdhfhfhrhhfhfhfjdjeooehdgfbfjdhdhbxbdjfhhhhhhhhhhhhehchfvjdhdhducnjfjdjdjdndjbdkkdosowjddjcjfjcjchfhhchchdhdhfhfhfhfhfhfhfbfhhcbfbfhdhfbfhfufhrhudhfbchcjekeoejhfowrjhfhfbdbfhfbdbbfbfbfbfbfbfbhfhsjwieowieowojdbxbcjehwuwoidhdbfjelwohe. FjndhsjebfhdhNdiebdjochcbfmddbrbfjbchfurhdhdhdhhdhfhfhfhfgdgehsjjdjdhdhdbdbbdbdhdhdhdhdhdhdhdudhudyrhdhdhrhrhdhdbrhfhfhbchfurjdkejwjdhfbbvjrjdhdhfjrhf hdudbdudhdhhdhdhdhrudyxyyyshehrrhhfjcdhdhhfhfhcuthfhfhfjfjdkdkfjfjfjfjfhhffuufufhfhfhfhudufjfhfvdhfhhdufhfhfj

More Dodo Encountering Tips