White female: Snowflake

White male: Snowball

More Thylacoleo Name Ideas Tips