That one discord moderator:

More Megapithecus Name Ideas Tips