10 points   🥚 Taming & KO       Report

建议用户地形卡住射晕,最好两个人一起,另一个人负责在它逃跑的时候追踪位置

More Giganotosaurus Taming & KO Tips