NEW Dododex Stories Read 10K+ in-game ARK stories and fan fiction by players.
0 points       Report

Dit produceert een basilosaurus dit kan je gebruiken als olie

Stap 1: tem een basilo

Stap 2: geef hem eten

Stap 3: hij produceert het

More Oil (Tusoteuthis) Tips