0 points   🥚 Taming & KO       Report

Om du vill skaffa en stadig bostad så fort som möjligt så skaffa en trike. Den är bra till att försvara dig och din bas, den kan samla bär snabbt och den kan bära mycket. Om du ska ha ett trädhus så ta med dig en trike eller två och lasta på dem så mycket att de nästan inte kan springa. Men överbelasta dem inte då går det jätte segt.

More Triceratops Taming & KO Tips