1 point   🔧 Utility       Report

Odunları çok hızlı topluyor

Ağaçlara saldırırsanız feci odun topluyor

More Therizinosaurus Utility Tips