NEW Dododex Stories Read 10K+ in-game ARK stories and fan fiction by players.
1 point   🥚 Taming & KO       Report

Wejść na skałe i strzelać z broni jakej chcesz tylko na duża skałe

More Spinosaurus Taming & KO Tips