NEW Dododex Stories Read 10K+ in-game ARK stories and fan fiction by players.
1 point   🥚 Taming & KO       Report

Krok pierwszy bóle i mięso

Krok drugi zbadaj okolicę, wybij ewnetulanie inne Dino

Krok trzeci rzuć w niego bolą i nawaj strzałami usypiającym i lub kmaienianiami

More Raptor Taming & KO Tips