-2 points   🥚 Taming & KO       Report

nếu muốn tame quezal thì tôi khuyên ông nên cầm theo các thứ như sau

1 tên độc làm bằng nọc sứa hoặc đạn ngủ

2 cung sắt hoặc longneck

3 một cây nỏ

4 một đến hai cái móc sắt

5 hai cái dù

6 x10

7 kibble t-rex nên chế trước năm cái đổ xuống

8 nếu ko có kibble thì 30 thịt đùi

9 một con Argen

10 túi ngủ

cách tame

nếu gặp 1 con quezal ưng ý và các ông mún tame thì hãy đem các thứ trên và tôi sẽ chỉ ông là ông sẽ nhảy xuống con argen bật dù sau đó móc cây nỏ có gắn móc đu vào argen rồi ông target con quezal cho con argen biết và nó sẽ dí theo con quezal việc ông là móc súng hay cung ra bắn xỉu nó rồi khi nó xỉu ông xuống lấy nguyên vật liệu xây một cái nhà nhỏ với 1 miến nền, ba bức tường và một cái mái rồi sau đó đặt túi ngủ rồi ngủ khi ngủ dậy ông chạy qua con quezal rồi đút x10 sau đó rồi cho nó ăn kibble hoặc thịt đùi chúc ông thành công

More Quetzal Taming & KO Tips