مرة كنت راكبة وكنت عايز اجيب ساب…

10s read
0 points   📖 Stories       Report

مرة كنت راكبة وكنت عايز اجيب ساب وانا معنديش تري بلغت فور و وقعت جنب كارتون

Share your own ARK stories!

Open the Dododex app on iOS or Android, select a creature, and go to Tips > Submit Tip.

More Pteranodon Stories Tips