Mató a mi rex lvl 3000 con 100 de imprint :v

More Otter Encountering Tips