ARK Genesis Part 2 is here! View The New Creatures »
0 points   🥚 Taming & KO       Report

วันนี้ผมจับได้แล้ว หลังจากที่ตายมาแล้ว 5 ครั้ง

โดยใช้ประตูไดโนเสาร์เพียงอันเดียวเท่านั้น ^ ^

เคล็ดลับเหรอ? ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรหรอก

แค่…รอจังหวะที่มันมุดเข้าไปในซอกหิน แล้ววางดักไว้ซะ !!!

More Giganotosaurus Taming & KO Tips