Chciałem oswojić tapejara i mnie zaatakował i go…

10s read
0 points   📖 Stories       Report

Chciałem oswojić tapejara i mnie zaatakował i go zabiłem złamał mojej postaci nogę i w nim były śmieci🤬 i jeszcze nie miałem wtedy paracera i byłem sam

Share your own ARK stories!

Open the Dododex app on iOS or Android, select a creature, and go to Tips > Submit Tip.

More Stories By This Author