0 points   🥚 Taming & KO       Report

Từ từ vá chậm rãi nhưng phải tinh vi

More Astrocetus Taming & KO Tips