wrtgffvfggfcvsxvfcdfvrvffvwfggrbtgbfbfbfvfbfvsvdvgdbgbngfghbgedggggggGgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggGggggggggggggggggggggggggfggggggvfzgxfdebgsgdsudyehhdhdhdhhejduhdjhfhhdhhbddhjdhdhh shcbschdhhddg hdhfdhjehfehfbdjfjdhhfbbdhcbehhfhhdhfhhdueufhehdjghdugjjjdjdhdhfhhshebhhdhduehfjjfdjjdhfuwhdj-hj-jjfjdudhjhh_hhh ydyghfcgfghshdhsyy)yddsyydu-gcuhhchdhdgchdhhfchhshcyvufshhgcchdhhvhhdhchvhhchvdhghhghfhvuu vucfudufufvuvuududshhfu-hhfh-hwhhfhddhhghfhshdhdhdfshydhu-hhfvhdhvhhvhdhchhghcudhchdhsjdhshfhcbchhdhdhdhsbfdhfhjfhfhhjsvbhdhfhfhdhfhfhffhhffhhfhdhdhdhfhhffhfhhffhhdhfhhfhdhdhddhdhhddhdhhddhdhhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdhfhdhfhdhfhfhfhfhdhfhhdhfhfhdjdchdjhhdvhhdhchdbcbfchjdbvdjfhhvdjbcjjdvhdhhhddbwbjwjsjdjchjdjhdbcsjhcjdjshsjcjjscbsjdhhhddhbhcBfbhbcdhxshxhchhhcshhxdhxbbxjdbxb)jdbdjbcbdhcjdbcbddnbcdbcbdbnx ndncndcndjsjchdjjcjdjcjncjdvb)jsbjjdnfjdjcjjcnsbcbchsjxndncjdjh hc hbdhdhdjcjvjfjdjdjcjvjvjjscbcndjcj jjh

More Astrocetus Taming & KO Tips